Ne ola ki Bu Selimiye Camii.

MATEMATİĞİN ÇÖZEMEDİĞİ SİNAN’IN MUHTEŞEM ESERİ: SELİMİYE

Edirne’deki Selimiye Camii, Osmanlı İmparatorluğu’nun Avrupa’daki gücünün hala devam ettiği 16. yüzyıldaki politik egemenliğini de vurgulayan “son sultan yapısıdır”.

Ernst Diez 1574’te yapımı tamamlanan bu cami için şunları söyler: “Selimiye; mekan büyüklük, yükseklik, topluluk ve ışık etkisi bakımından yeryüzündeki bütün yapılardan üstündür.”

UNESCO Dünya Miras Listesinden yer alan Mimar Sinan’ın ‘ustalık eserim’ dediği caminin görkemi bu fotoğraflarla daha da ortaya çıktı.

O güne kadar dünyanın en büyük kubbesi tam 30.5 metre çapında olan Ayasofyadır. Sinan bunu 1 metre daha büyütüp Selimiye Camii’nin kubbesini tam 31.5 metreye çıkarır ve altında bu kubbeyi taşıyan ne bir kolon ne de başka bir şey vardır. Yani tam bir mimarlık harikasıdır Selimiye.

Mimar Sinan’ın Selimiye Camii’nin kubbesini o genişliğe oturtmak için 13 bilinmeyenli bir denklemi matematiğin bilinen 4 ana işleminden farklı besinci bir işlem bularak çözdüğü söylenir.

Günümüzde gelişmiş ülkelerin gökdelen yapımında kullanıldıkları çoğu sistem, yüzyıllar önce Sinan’ın geliştirdiği mekanizmalardır.

Mimar Sinan’ın dehasına bir dip not olarak; Tac Mahal’in mimarı Mehmet Efendi Mimar Sinan’ın öğrencisidir.

– Selimiye Camiinin en önemli özelliği kubbesidir. Çünkü o döneme kadar uygulanmaya bir metod ile yapılmıştır. Bütün kubbeler kademeli bir şekilde birkaç yarım kubbenin üzerinde yükselirken, bu camiinin kubbesi tek kubbe olarak yapılmıştır.

– Kubbesinin yüksekliği 43,25 Metre, Çapı 31,25 metredir.

– Kubbe 8 sütun üzerine 6 kemer ile bağlanmıştır.

– Camii 4 minareli olup Minarelerin yüksekliği 71 Metre civarındadır. Alemleri ile bu yükseklik yaklaşık 85 metreye yükselmektedir.

– Minareler dört köşeli ve 3 şerefelidir. Mina çapları 3,80 Metredir. Minarelerin ikisinde 3 ayrı yoldan şerefeye çıkılırken, diğer ikisinde tek yoldan çıkılır.

– Selimiye Camii Edirne ilinin her tarafından görülebilecek bir yere yapılmıştır.

– Caminin toplam 3 kapısı olup bir tanesi avluya diğer ikisi dışarıya açılmaktadır.

– Cami avlusu boş bırakılmamış avlusuna Şadırvan, Medrese, İmaret, Sıbyan Mektebi, darül kurra, darül hadis, medrese ve imaret vardır.

– Caminin önemli özelliklerinden bir taneside yapıldığı dönemde camiyi ışıklandırmak için kullanılan meşalelerden çıkan islerin dışarı çıkması için bir delik yapılmış ve caminin her yerinde bulunun meşale islerinin bu delikten çıkması için hava akımı dikkate alınmış ve buna göre yapılmıştır.

– Selimiye Camii 2011 yılında Dünya Mirası listesine girmeyi başarmıştır. Ülkemizin dünya mirası listesinde bulunan 11 eserden bir tanesidir.

 

Kurucusu : Sultan İkinci Selim
Mimarı : Koca Sinan
Yapılış Tarihi : 1568 – 1574
Kapladığı Yer : Külliye ile birlikte 22.202 m2
Caminin İçi : 1620 m2
Caminin Haremi : 2475 2
Kubbenin Çapı : 31.30 m.
Yerden Kubbenin Kilit Taşına olan yüksekliği : 43.28 m.
Minarelerin Yüksekliği : 70.89 m. ya da 72.50 m.